Borularda Yassılaştırma Testi

Borulardan kesilen deney numunelerinin belirli oranlarda basılarak yassıltmaya uğratılması ile ortaya çıkan plastik deformasyonu belirlemede kullanılan deneydir.