EĞME TESTİ

Bu test, birleştirmenin yüzeyindeki veya yakınındaki sünekliliğini ve/veya birleştirme yüzeyinde veya yüzeye yakın kusurların mevcut olup olmadığını değerlendirmek için, alın kaynakları ve giydirmeli alın kaynaklarından (giydirilmiş plakalar ve giydirme kaynakları) alınan deney numuneleri üzerinde yapılan enine kök, yüzey ve kenardan eğme deneylerinin yapımı için kullanılan bir metodu kapsar. Bu test, ayrıca eğme deneyi ile ilgili olarak, esas metal ve/veya ilave metalin fiziksel ve mekanik özelliklerinde önemli bir farklılık oIduğunda, heterojen gruplar için, enine eğme deneyleri yerine kullanılacak boyuna kök ve yüzey eğme deneyleri için kullanılan bir metodu da kapsar. Bu test, herhangi bir ergitme ark kaynak işIemiyIe yapılmış kaynaklı birleştirmeIere sahip metalik malzemelerin bütün mamul biçimlerine uygulanır. Kenardan eğme deneyleri, cidar kalınlığı 12 mm.den daha fazla oIduğunda uygulanabilir.

UYGULAMA STANDARTLARI

TS EN ISO 5173, ASME Sec IX, AWS D1.1, AWS D1.5, API1104, ASTM A370:Metalik Malzemelerde Kaynak Dikişleri Üzerinde Tahribatlı Muayeneler- Eğme Deneyleri