Kırma Testi

Kaynaklı birleştirmeler üzerinden çıkartılan test numunelerinin kaynak metalinden kırılmasını sağlayıp, kırılan yüzeylerin incelenmesini amaçlamaktadır. Kırılma yüzeyleri üzerindeki iç kusurların tipleri, boyutları ve dağılımları hakkında bilgi edinmek için test gerçekleştirilir.

Hata Tipleri

Gözenekler Çatlaklar Ergime Noksanlıkları Nüfuziyet Noksanlıkları Katı Kalıntılar