Mikro Analiz

Dağlanmış ve/veya dağlanmamış numunenin 50 ila 500 defa büyütülerek yapılan incelemesidir. Malzemelerin iç yapısı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için kullanılır.

İncelenen Özellikler

Üçüncü Faz Çökelmesi Aşırı Tane Büyümesi Tanelerin Yönlenmeleri