Formüllerde mümkün olduğunca SI birimleri kullanılmıştır. Parantez içinde verilenler değerlerin birimleridir.

GÜÇ-TORK   

T: Tork
P: Güç
N: Devir

 KW-KVA
İlişkisi

P    : Güç
KVA: Kilowat-Amper
V    : Voltaj
A    : Akım
0.8= Güç faktörü

 

POMPA
MOTOR
GÜCÜ

P: Güç
Q: Pompa kapasitesi
p: Basınç
η: Verim

 

DÖNDÜRME
TORK
U

                               

T: Tork (N-m)
M: Dönen cismin kütlesi (Kg)
JM: Dönme atalet kuvveti (Kg-m2)
α:Dönen cismin açısal ivmesi (rad/sn2)
R:Dönen cismin yarı çapı (m)

Referans: Machinery Handbook e24 p.132

TEKER
DÖNME
DİRENCİ

   
Rf : Tekerleri yatay yönde harekete geçirmek için gerekli itme kuvveti  (Ataleti yenmek için gerekli kuvvet ve diğer sürtünme kuvvetleri hariç) 

Rf: Teker dönme direncini yenme kuvveti
w: Her tekere gelen yük (w=W/Teker sayısı)
D : Teker çapı  (mm)
f  : Direnç katsayısı (mm)


SANTRİFUJ KUVVET

   

F : Santrifuj Kuvvet (N)
M :Dönen Kütle (Kg)
R : Dönme radyüsü (Metre)
w :Açısal Dönme hızı (radyan/saniye)


YÜK ALTINDAKİ KİRİŞLERDE MAX. SEĞİM VE MAX.MOMENT

Referans: Shigley. Mech. Eng Design p.640-643 

 KİRİŞLERDE
GERİLİM

 M: Moment
I: Atalet momenti
C:Nominal eksen mesafesi
σ: Gerilim

Başlar mafsal destekli
Yük ortada

     


ymax: Maksimum seğim (mm)
MMax: Max.moment (N-mm)
F : Kuvvet (N)
L: Boy (mm)
E: Elastikiyet modülü (N/mm2)
(Çelik için E=210,000 N/mm2)

I: Atalet momenti (mm4)

     
Başlar mafsal destekli
Yük boya eşit yayılı

                                             

ymax: Maksimum seğim (mm)
MMax: Max.moment (N-mm)
L: Boy (mm)
E: Elastikiyet modülü (N/mm2)
(Çelik için E=210,000 N/mm2)
w: Yayılı yük (N/mm)
F : Toplam yük (N)I: Atalet momenti (mm4)

Ankastre kirişte
Yük uçtan basıyor
  

ymax: Maksimum seğim (mm)
MMax: Max.moment (N-mm)
F : Kuvvet (N)
L: Boy (mm)
E: Elastikiyet modülü (N/mm2)
(Çelik için E=210,000 N/mm2)

I: Atalet momenti (mm4)

Ankastre kirişte
Yük boya eşit yayılı

 
                                                     w = F / L


ymax: Maksimum seğim (mm)
MMax: Max.moment (N-mm)
L: Boy (mm)
E: Elastikiyet modülü (N/mm2)
(Çelik için E=210,000 N/mm2)

w: Yayılı yük (N/mm)
F : Toplam yük (N)I: Atalet momenti (mm4)

 BURKULMA

 

 

P: Burkulmanın başlayacağı kritik yük

L: kiriş boyu

E: Elastikiyetmodülü (N/mm2)
(Çelik için E=210,000 N/mm2)

I: Atalet momenti (mm4)

REFERANS: Mechanical Engineering Design SHIGLEY, 3 ed, p.115

 

BURULMA    

ζ: Burulma gerilimi
T: Tork (N-mm)
r:Şaft yarı çapı (mm)
L:Şaft boyu (mm)
J:Polar atalet momenti (mm4)
G:Burulma elastikiyet modülü
Çelik için G=80,000 N/mm2


ATALET MOMENTLERİ
DOLU
DİKDÖRTGEN

  

I : Atalet momenti

b : Genişlik

h : Yükseklik

 

DOLU
ÜÇGEN
   


I : Atalet momenti

b : Taban genişliği

h : Yükseklik
DOLU
YUVARLAK

   

I : Atalet momenti

J : Polar atalet nmomenti

d : Çap


İÇİ BOŞ
YUVARLAK


I : Atalet momenti

J : Polar atalet momenti

d : Dış çap

d1 : İç çap

STANDART DIŞI PROFİLLERDE ATALET MOMENTİ

Örnek problem için bakınız

         

 

f : Sürtünme kuvveti (N)
F : Sürtünmeyi yenmek için
     gereken kuvvet (N)
N: Sürtünme yüzeyine gelen dik kuvvet
μ : Sürtünme katsayısı
Çelik çeliğe yağlı yüzeyler μ= 0.16
Çelik çeliğe kuru yüzeyler μ= 0.8
 

ISIL
GENLEŞME

  

ΔL : Uzama miktarı (mm)
ΔT : Sıcaklık farkı (0C)
L : Malzemenin boyu (mm)
K : Uzama katsayısı (1/0C)

Çelik için
K=11*10-6 ila 16*10-6 arasında değişir.

BERNOULLI
DENKLEMİ

FIŞKIRMA
HIZI


Yukarıdaki formüller h sabit kaldığı takdirde doğrudur.
(Bkz. Problem 4)

V : Akış hızı (m/sn)
A : Çıkış deliğinin alanı (m2)
P : Tabandaki basınç (N/m2)
Q:  Debi (m3/sn)
ρ : Akışkan yoğunluğu (kg/m3)
g : Yerçekimi ivmesi (m/sn2)
h :  Sıvı yüksekliği (m)
0.6: Orifis katsayısı

 
BORU VEYA
SİLİNDİRİK
TANKLARDA
TEĞETSEL
GERİLİM
   

 

P : BASINÇ (N/mm2)

D : BORU İÇ ÇAPI (mm)

t : BORU ET KALINLIĞI (mm)

σT : Teğetsel gerilim (N/mm2)

σB : Boyuna gerilim (N/mm2)

REFERANS: Mechanical Engineering Design SHIGLEY, 3ed. p.60

 

 
SİLİNDİRİK
TANKLARDA
BOYUNA
GERİLİM
             

YAY
FORMÜLLERİ

         

  

F= Yaya etki eden kuvvet (N)

k= Yay katsayısı

Δx: Yay esneme boyu

d :  Yay tel çapı (mm)

D  : Yay halka çapı (mm)

N  : Yay sarım sayısı

h : Yay hatvesi (mm)

L1: Açık yay boyu (mm)

L2: Kapalı yay boyu (mm)

G : Torsional Modulus of elasticity
(çelik yaylarda G= 80,000 (N/mm2)

T  : Tork ( N-mm)

E  : Modulus of elasticity (N/mm2)
      (çelik için E= 210,000 N/mm2)

b: Dörtgen yay kesit genişliği (mm)

h: Dörtgen yay kesit yüksekliği (mm)

Ө  : Açısal deflection (radyan)

Є  : Elastikiyet katsayısı (Bkz Tablo)
 

YUVARLAK
KESİTLİ YAYLAR
              

         

DÖRTGEN
KESİTLİ YAYLAR

  

 

TORK YAYLARI