ISO 3834 Standardının Temel Adımları

ISO 3834 Standardı kaynak işleri ile ilgili temel kriterleri belirlemektedir. Kaynak işleri ile ilgili bu maddelerin yanında ISO 9001 standardında belirtilen gereklerin uygulanması avantaj yaratacaktır.

iso 3834 uygulama adimlari

Standartta belirtilen ve imalatçıdan uygulanması beklenen temek kriterler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

İmalat Planı

Kaynaklı imalat için ayrıntılı bir imalat planı hazırlanmalıdır ve bu plan şunları içermelidir:

  • Konstrüksiyonun imalat sırası,
  • Konstrüksiyonun imal edilmesi için gerekli ön imalatların tamamlanması,
  • Uygun kaynak yöntemi ve ilgili proseslerin referanslarını,
  • Mümkünse kaynak pasolarının sırasını,
  • Ön imalatlar için talimatları,
  • Yapılacak muayene ve testleri (tarafsız kontrol kuruluşu faaliyetleri dahil),
  • Numuneler ve/veya parçalar yardımıyla tanımlamaları

WPAR

Uygulanacak kaynak yöntemleri, imalattan önce, EN 15614 standardının uygun kısmına göre onaylanmış olmalıdır.

WPS

İmalatçı EN 15609 standardının uygun kısmına göre kaynak yöntem spesifikasyonlarını hazırlamalı ve imalatta uygulandığından emin olmalıdır.

Kaynakçı Belgelendirme

Kaynakçılar EN ISO 9606 standardına göre belgelendirilmeli ve takip edilmelidir.

İş talimatları

İmalatçı, talimat amacıyla doğrudan WPS'leri kullanabileceği gibi, WPS'e atıfta bulunarak da iş talimatları da hazırlayabilir.

Dokümantasyon

İmalatçı, ilgili kalite dokümanlarının (örn. WPS, WPAR, kaynakçı sertifikaları) kontrolü için prosedürler hazırlamalı ve uygulamalıdır.