ISO 3834 Standardına Göre Yapılması Gereken Test ve Muayeneler

ISO 3834 standardı kaynak işlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili referans olurken aynı zamanda kaynak öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak test ve kontrolleri de tanımlar. Standartta belirtilen tüm işlemler zorunluluk olmamakla beraber işin ve projenin gerekliliklerine göre uygulanmalıdır.

iso 3838 test muayene

Yapılacak test ve muayeneler ile bunların yeri ve sıklığı;

 • Sözleşmeye ve/veya standarda,
 • Kullanılan kaynak prosesine,
 • İmal edilen konstrüksiyon tipine

bağlıdır. Bu işlemler kaynak öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak muayene ve testler olarak üç grupta toplanabilir.

Kaynak Öncesi Muayene ve Testler

Kaynağa başlamadan önce (gerekiyorsa) aşağıdakiler kontrol edilmelidir:

 • Kaynakçı sertifikalarının uygunluk ve geçerliliği,
 • WPS uygunluğu,
 • Ana malzeme uygunluğu,
 • Sarf malzemelerin uygunluğu,
 • Kaynak ağzı hazırlığı,
 • Parça çatma, işkence vb. aparatlarla tutturma, puntalama,
 • WPS'deki diğer özel gereklilikler,
 • İmalat test düzenlemeleri,
 • Kaynak için çalışma şartlarının uygunluğu

Kaynak Sırasındaki Muayene ve Testler

Kaynak sırasında (gerekiyorsa) aşağıdakiler uygun aralıklarla veya aralıksız parametreler olarak kontrol edilmelidir:

 • Zorunlu kaynak parametreleri (örn. Kaynak akımı şiddeti, ark voltajı, kaynak hızı),
 • Pasolar arası temizlik,
 • Altlık için arkadan taşlama,
 • Kaynak sırası,
 • Sarf malzemelerin uygun bir şekilde kullanılması,
 • Çarpılma/çekme kontrolü,
 • Ara kontroller

Kaynak Sonrası Muayene ve Testler

Kaynak sonrası (gerekiyorsa) uygun kabul kriterleri kontrol edilmelidir:

 • Uygun EN standardına göre gözle kontrol,
 • Uygun EN standardına göre tahribatsız muayene,
 • Uygun EN standardına göre tahribatlı muayene,
 • Kaynaklı yapının ölçü, biçim ve şekil kontrolü,
 • Kaynak sonrası işlemlerin sonuç ve kayıtları, taşlama, kaynak sonrası ısıl işlem.