Kaynak Prosedürü (PQR / WPAR) Nasıl Hazırlanır?

Kaynak prosedürleri, yapılan kaynak yönteminin doğruluğunu teyit etmek, uygulamada test edilemeyen mekanik değerleri test etmek ve sonuçlarını raporlamak için kullanılan bir dizi test ve kontrolü içerir. Yapılan test sonuçlarının uygun çıkması durumunda, PQR (WPAR) hazırlanırken kullanılan değerler baz alınarak kaynak talimatları (WPS) hazırlanarak uygulamada kullanılır.

Kaynak prosedürü hazırlanırken en yaygın olarak kullanılan standart “EN ISO 15614 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması – Kaynak prosedürü deneyi” standardıdır. Bunun yanında Asme IX, AWD D1.1 ve AWS D1.2 de yoğun kullanılan standartlardır.

PQR (Procedure Qualification Record) veya WPAR (Welding Procedure Approval Record) olarak da bilinen kaynak prosedür deneylerini yapmak için, imalatçı ilk önce bir ön kaynak talimatı (pWPS) hazırlar. Bu pWPS harırlanırken daha önceki tecrübelerden ve sarf malzeme üreticisinin tavsiyelerinden faydalanılabilir.

Ardından pWPS değerlerine göre kaynak yapılır ve her kaynak pasosunda volt, amper, süre gibi değişkenler kaydedilir. Tamamlanan kaynak standardın gerektirdiği testlere tabi tutulur. Testleri başarıyla geçen yöntemler raporlanarak PQR tamamlanmış olur.

PQR raporunda bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • İmalatçı bilgileri
  • Kaynak şekli ve detayları
  • Kaynak pozisyonu
  • Malzeme cinsi ve kalınlıkları
  • Sarf malzeme bilgileri
  • Ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklık
  • Kaynak yapılırken alınan değerler
  • Deney sonuçlarının özeti ve rapor numaraları

WPAR kaydına ilaveten kullanılan pWPS, malzeme sertifikaları, test raporları da bulunmalıdır.